Welkom

Bij Elders Real Estate

Elders Real Estate BV verzorgt het totale vastgoedproces voor uw instelling.
Van strategische uitgangspunten tot concrete behoeftebepaling, het begeleiden van Programma’s van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch) tot het vinden van locaties. Daarnaast faciliteren wij de concrete search voor herhuisvesting of nieuwe vestiging(en).

Indien benodigd wordt de directievoering voor bouwprojecten voor huisvesting op maat ter hand genomen.
Bij een te ruime behuizing worden er vastgoed oplossingen op maat bedacht, panden worden afgestoten of onderverhuurd, sale-and-lease back constructies worden opgezet. Inmiddels hebben wij meerdere Real Estate Recovery projecten uitgevoerd waarbij de hele vastgoedportefeuille van landelijke of locale instellingen werd geoptimaliseerd. Tijdens deze trajecten is er een specifiek doordacht plan voor de operationele en financiële gevolgen van vastgoed keuzes.

Het team van Elders Real Estate BV combineert haar ruime(inter-)nationale ervaring van het complete vastgoedproces en financieringsstructuren in concrete acties. Ervaring met exacte behoefte bepaling binnen instellingen, technisch maatwerk tot benodigde acquisities of het afstoten van vastgoed, e.e.a. om tot een optimale huisvestingssituatie te komen voor uw instelling.

Bij het inschakelen van Elders Real Estate BV kunt u rekenen op een professionele begeleiding van uw huisvestingsstrategie tot concrete aanhuur/verhuur en/of aankoop/verkoop van uw vastgoed.

Next page: Over ons