Vernieuwende benadering bouw OK-complex OLVG locatie West in Amsterdam


12 juli 2016

Eind juni 2016 wordt het vernieuwde OK-complex OLVG locatie West in Amsterdam opgeleverd. Door de uitbreiding en modernisering voldoen de OK’s aan de nieuwste richtlijnen, onder meer op het gebied van luchtkwaliteit, infectiepreventie en duurzaamheid. Ook vernieuwend is de projectaanpak van de bouwdirecteur a.i. van het OLVG, Dieric Elders.   

Elders wil het vooral graag hebben over waarom er gebouwd is, het verloop van het proces en de gebruikers die daarbij als uitgangspunt dienden. Dus de patiënten en de mensen die in het OK-complex werken. We starten dan ook met de vraag waarom een nieuw OK-complex nodig was? Elders: “Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam West is een topklinisch ziekenhuis dat in 2015 met het binnenstedelijke Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is gefuseerd. Beide locaties hebben bij deze fusie een apart profiel gekregen, met eigen specialismen. OLVG Oost (v/h OLVG) legt zich toe op hoog complexe zorg zoals onder meer cardiologie, longgeneeskunde en oncologie, terwijl OLVG West (v/h Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) zich naast de algemene chirurgische ingrepen concentreert op hoog volume zorg als orthopedie, neurochirurgie en trauma’s. Voor deze laatste speerpunten is gekozen vanwege de gunstige ligging vlakbij de A10. Dat maakt de locatie makkelijk en snel toegankelijk voor autoverkeer en openbaar vervoer. Orthopedie is een volumespecialisme waarbij in de OK meer ruimte en een groter plenum, met het daarbij horende beschermd gebied waarbinnen de operaties plaatsvinden, nodig zijn. Omdat de oude operatiekamers niet aan deze eisen konden voldoen, werd besloten het OK-complex te moderniseren en uit te breiden.”

 
Minder overlast
Omdat het ziekenhuis tijdens de verbouwing zo min mogelijk operatiecapaciteit wilde verliezen, werd aan de buitenzijde van het pand een frame gebouwd waar de prefab OK’s in delen op getakeld zijn. Vervolgens zijn de verschillende onderdelen aan elkaar gekoppeld en is het geheel aan de oudbouw bevestigd. Daarna werden de ruimtes afgebouwd en ingericht. Voordelen daarvan waren dat nieuwe hoogtes gerealiseerd konden worden, bouwtijd werd bespaard en er minder productieverlies en overlast plaatsvond. Elders: “We hebben een deel van de werkzaamheden buiten uitgevoerd, zodat patiënten en medewerkers zo min mogelijk hinder ondervonden en de meeste operaties gewoon doorgang konden vinden. Daarvoor hebben we met roosters rekening gehouden en vaak ’s avonds en in de weekenden doorgewerkt. En heel veel gesprekken met de betrokken disciplines gevoerd.”   

Vernieuwende projectaanpak
Vooral dat laatste past volledig in de vernieuwende projectaanpak van de bouwdirecteur, waarbij de gebruikers centraal staan. Elders vindt het belangrijk concurrerend te zijn met de vaak bijzonder klantvriendelijke zelfstandige behandelcentra. “Dus zijn we het bouwproces gestart met gesprekken met de organisatie over onder meer profilering, patiëntenproces en klantvriendelijkheid. Dit soort informatie heb je, nog voorafgaand aan het Programma van Eisen, nodig om tot een passend ontwerp te komen.” Samen met gebruikers zoals orthopeden, trauma- en neurochirurgen is van tevoren gekeken wat de ideale maat en inrichting van een goede multifunctionele OK is. Naar aanleiding daarvan zijn de nieuwe operatiekamers volledig identiek en standaard uitgevoerd. Met lichtblauwe wanden en groene verlichting conform het healing environment principe. Zelfs de Bose speakers en een aparte iPodaansluiting ontbreken niet.

Ook het proces dat een patiënt doorloopt naar en vanaf de operatiekamer is van tevoren uitgebreid bestudeerd en vervolgens zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk heringericht. Gebleken is dat patiënten voorafgaand aan de operatie vaak klinisch opgenomen worden, terwijl dit voor velen helemaal niet nodig is. Dagbehandeling moet dit vervangen. Volgens Elders is daarmee bij het ontwerp van het complex rekening gehouden. “Zo beschikken we binnenkort over een ontvangstruimte voor patiënten. Afhankelijk van het type operatie gaat de patiënt vervolgens naar een lounge met kleedkamers, waar hij zich kan omkleden en zijn bezittingen in een locker stopt. Van daaruit wordt de patiënt in een rolstoel of bed naar de OK gebracht. Na de ingreep gaat de patiënt weer terug naar de lounge waar hij rustig kan bijkomen voordat hij naar huis gaat. Uiteraard zijn er eveneens een holding en verkoever voor patiënten die algehele narcose toegediend krijgen. Eén van de voordelen van de nieuwe routing is dat patiënten niet meer het hele ziekenhuis doorgereden hoeven worden.    

Tegelijk zijn de transportbewegingen nu transparant voor de patiënt en veel korter, waardoor ze minder tijd en menskracht kosten. Om het ziekenhuisgevoel verder te verminderen zijn zelfs de armaturen in het plafond zo geplaatst dat het licht niet in de ogen van patiënten schijnt. De fraaie natuurposters bij de entrees van de operatiekamers moeten eveneens bijdragen aan een prettigere sfeer.”

 

Dertien OK’s
Inmiddels zijn drie operatiekamers volledig vervangen en zijn er naast zeven bestaande OK’s nog drie nieuwe gerealiseerd. Hiermee komt het totale aantal operatiekamers op dertien. Allen beschikken over een eigen opdekruimte en serverruimte. De nieuwe OK’s bevinden zich in een uitbouw op de tweede verdieping en hebben elk een oppervlak van 50 m² en een plenum van drie bij drie. Ze zijn wat hoger dan de oorspronkelijke OK’s in verband met de vele onder het plafond weggewerkte kanalen en leidingwerk. Naast operatiekamers zijn er in het OK-complex ook nieuwe ondersteunende ruimtes gekomen zoals kantoren, een koffiecorner en kleedkamers voor het personeel. De ontvangstkamer en lounge worden na de zomer opgeleverd.

Volgens de bouwdirecteur is gezamenlijk een mooi proces tot stand gebracht waarvoor iedereen zich zeer verantwoordelijk voelt. “We hebben het met elkaar en met veel enthousiasme gedaan. Mensen konden meedenken en zelf meesturen. Dit gaf enorm veel dynamiek. We kunnen het al een geslaagd project noemen!”   


Maatwerk bedieningstableau voor OLVG locatie West
Voor het nieuwe operatiekamercomplex van OLVG locatie West is een maatwerk bedieningstableau gerealiseerd waarin alle gewenste bedieningen en weergaven van de moderne, schone OK zijn opgenomen. Het geheel vlakke bedieningstableau is de ultieme schakel tussen mens en installatie, als belangrijk onderdeel van het geoptimaliseerd OK-werkgebied.

Vanaf het vroege engineeringstraject zijn alle essentiële wensen en eisen door alle partijen besproken, aangevuld met suggesties welke bekend zijn vanuit de ervaringen met soortgelijke projecten. Kernpunt in dit traject was de realisatie van een bedieningstableau, wat geheel is afgestemd op zowel de huidige alsook de toekomstige wensen en eisen van het OLVG. Hiervoor is een systeem gerealiseerd waarin vrijwel alle functionaliteiten flexibel zijn opgebouwd. Daarnaast kunnen aanvullingen en toekomstige functionaliteitswensen worden geïntegreerd binnen het huidige hardwareconcept. Om de continuïteit naar het hoogste mogelijke niveau te brengen, is de bekende modulaire constructiewijze gehanteerd die Bender hanteert in de realisatie en bewakingssystemen van extreem hoog-kritische besturingen. Hiertoe behoren onder andere weergave en bediening van de klimaatwaarden, elektrische veiligheid, aansturen verlichting inclusief scenario’s, belet aansturing, verduistering, zonwering, deuraansturing, communicatiekoppelingen, faciliteren AV-bediening, et cetera.

 Zo min mogelijk overlast
Hillen & Roosen is een Amsterdams bouwbedrijf dat al ruim honderd jaar bestaat. Een bedrijf dat van alle markten thuis is en als één van de kernactiviteiten het bouwen en renoveren van ziekenhuizen heeft. Dankzij een passende aanbesteding kon Hillen & Roosen als bouwkundig aannemer aan de slag met de verbouwing van het OK-complex van OLVG West. Eind juni 2016 is het geheel opgeleverd.

“Hoewel we niet verantwoordelijk waren voor het realiseren van de operatiekamers zelf, hebben we wel al het bouwkundige werk gedaan”, vertelt Louis Leijdekker, projectleider bij Hillen & Roosen. Deze aannemer is buiten begonnen met het aanbrengen van de fundering en de stalen tafelconstructie, waarop de nieuwe operatiekamers rusten. Daarvoor werd ook een twaalf meter lange stalen kolom van 400 bij 400 millimeter vanaf de tweede verdieping door het ziekenhuis heen naar het souterrain geplaatst. In het ziekenhuis zijn de drie oude OK’s en de techniekruimte gesloopt. Daarna zijn zes opdekruimtes gerealiseerd die luchtdicht moesten zijn in verband met de drukverschillen. Ook zijn er nieuwe algemene ruimtes zoals een apotheek en berging aangebracht. Onder de uitbouw voor de nieuwe operatiekamers is een etage bijgebouwd voor ondersteunende ruimtes als kantoren, koffiekamer en locker- en kleedruimtes.

Leijdekker: “Bij de (ver)bouw van een OK-complex moet je er als aannemer op letten zo min mogelijk overlast als trilling, geluid en stof te veroorzaken, zodat de operaties ongestoord kunnen plaatsvinden. Daarom hebben wij eerst stofdichte wanden rondom het steriele gebied geplaatst om dit goed af te scheiden. Daarnaast gebruiken we tegenwoordig gereedschap dat het stof meteen afzuigt. Dit fijnstof wordt overigens continu door het ziekenhuis gemeten met behulp van een deeltjesmeter. Verder werken we nauw samen met meerdere partijen en moeten we voortdurend afspraken maken. Soms is het nodig een stapje opzij te doen. Het is bijvoorbeeld belangrijk onze werkzaamheden altijd af te stemmen op het OK-rooster en het werk dus regelmatig ’s avonds en in de weekenden uit te voeren. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Mede door de goede samenwerking tussen aannemers, adviseurs en opdrachtgever hebben we het project in korte tijd gerealiseerd. Een behoorlijke prestatie.”

Modulaire OK-units
Bussman Medical & Research heeft de zes nieuwe OK-units en bijbehorende techniek geproduceerd en geïnstalleerd. Het bedrijf uit Beuningen levert volledige modulaire OK-complexen op basis van turnkey.

Bussman werkt met een modulair plug-and-play systeem. De onderneming biedt tijdelijke voorzieningen in standaardmaten en permanente voorzieningen waarbij de maten geheel naar wens van de opdrachtgever kunnen worden gerealiseerd. Het OLVG heeft gekozen voor permanente voorzieningen met hogere en grotere ruimtes van 7 bij 7 meter. “De OK’s bestaan nu uit twee halve units van 1,80 bij 7,60 meter en één unit van 3,80 bij 7,60 meter, die allemaal in de fabriek worden gemaakt. Vervolgens hebben wij ze met koppelplaten samengevoegd en op de uitbouw met het stalen portaal gemonteerd. Daaromheen hebben we een aluminium buitengevel geplaatst. De units zelf zijn opgebouwd uit een metalen frame met gips- en brandwerende beplating aan de binnen- en buitenkant. Daarin is een binnendoos gecreëerd met een HPL-afwerking, waarin tal van zaken zoals schermen en warmhoudkast flush zijn weggewerkt”, legt projectmanager Peter Breman uit.

De kern van de OK’s wordt gevormd door een dubbeldeks plenum dat aan de laatste richtlijnen voldoet. De operatiekamers zijn gevalideerd conform de laatste VCCN-RL7 richtlijn en de installaties zijn gekeurd volgens de laatste wet- en regelgeving. Voor het realiseren van alle benodigde techniek, van de luchtbehandelingskasten tot de validatie, heeft Bussman een netwerk van onderaannemers ingeschakeld.

Belangrijke voordelen van dit modulaire systeem zijn de efficiency en de korte realisatietijd op locatie. Breman: “Aangezien de bouwtijd krap was en er drie verschillende aannemers tegelijk in een beperkte ruimte aan het werk waren, was dit project een logistieke uitdaging. Een uitdaging die wij graag, én met succes zijn aangegaan.”

 Bectro levert maatwerk op de vierkante centimeter
Bectro Installatietechniek B.V. en zusterbedrijf ULC Installatietechniek B.V. hebben voor de zes nieuwe OK’s in OLVG locatie West het installatiewerk geleverd. De installaties moesten direct boven de betreffende operatiekamers in de technische ruimten op de derde verdieping worden aangebracht. Maar die ruimten waren krap bemeten voor alle onderdelen die er geplaatst moesten worden.

Jeep Heida, projectmanager, vertelt: “We hebben zowel het volledige elektrotechnische als werktuigbouwkundige installatiewerk voor de zes OK’s voor onze rekening genomen, vanaf de engineering tot aan de montage. Vooral de luchtafvoerinstallaties waren daarbij een uitdaging, het was maatwerk op de vierkante centimeter. Om toch te zorgen dat alles naadloos zou passen, hebben we van de installaties op voorhand BIM 3D-modellen gebouwd. Daarbij was het heel handig dat we eigen engineering in huis hebben. Vervolgens hebben we zo veel mogelijk grote componenten van de luchtkanalen geprefabriceerd, zodat we ter plaatse minder tijd nodig zouden hebben om ze aan te sluiten. Per OK ging het daarbij om zo’n 150 tot 200 kanaalstukken met kleppen en dempers met afmetingen van 20 centimeter tot aan een meter. Door onvoorziene omstandigheden waar we zelf geen invloed op hadden, was de tijd die we voor het bouwen kregen vier maanden korter dan normaal het geval is. Maar dankzij de prefabricage en het teamwork is het allemaal gelukt, tot aan de elektronische koppelingen met de ‘Bendersystemen’ in de OK’s aan toe. En daar zijn we best trots op.”

 

Bijzondere beddenliften
Schindler Nederland in Den Haag levert hoogwaardige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossingen voor onder meer zorginstellingen. De onderneming maakt deel uit van de wereldwijde Zwitserse Schindler Group, dat veel aandacht aan research en development besteedt. Daarmee is het de meest innovatieve liftenfabrikant ter wereld. Voor het OK-complex heeft het bedrijf twee beddenliften op maat geleverd.

Schindler biedt standaardoplossingen, maar ook maatwerk conform de behoefte van de klant. Naast de liften die de onderneming al eerder aan het OLVG leverde, zijn voor het OK-complex twee beddenliften ontworpen, gefabriceerd, samengesteld en op locatie gemonteerd. “Ze zijn ruim, 1.500 bij 2.700 en 1.200 bij 2.300 millimeter, veilig, duurzaam en werken naar volle tevredenheid”, merkt directeur Nieuwbouw en Moderniseringen Rob Jue op. “De liften worden in onze fabriek in Spanje plug-and-play vervaardigd. Het mooie is echter dat we binnen dit standaardconcept toch maatwerk kunnen leveren. De keuzevrijheid in maatvoering, kooi-interieur en afwerkingsniveau is zeer ruim. Voor het OK-complex is gekozen voor de Schindler 5500 met de speciale RVS-afwerking, Dark brushed, een zwart kooitableau en een blauwe laminaatvloer. In combinatie met de LED-verlichting zorgt dit voor een fraaie uitstraling die niet aan een ziekenhuis doet denken.” De voordelen van een dergelijk concept zijn verder nog de aantrekkelijke prijsstelling, flexibiliteit, korte levertijden en de geringe realisatietijd op locatie.

Van vloeren tot complete interieurprojecten
Wital Interieurprojekten verzorgt alles op het gebied van interieur voor onder meer hotels, kantoren, scholen en zorginstellingen. Van een simpel gordijn tot complete interieurprojecten. Voor het OK-complex van OLVG-West heeft het Amsterdamse bedrijf alle vloeren, buiten de operatiekamers zelf, geleverd en gelegd.

“Dit betekent dat wij op de tweede verdieping de vloeren van de opdekruimtes, gangen, trappenhuis en berging hebben geëgaliseerd, geleverd en gelegd”, vertelt Edwin Altena, directeur van Wital. “Daar ligt drie millimeter dik rubber van nora. De opdekruimtes zijn voorzien van nora Sentic; deze vloeren zijn van hetzelfde materiaal en dezelfde blauwe kleur als in de operatiekamers. De andere ruimtes op dezelfde verdieping in het OK-complex hebben vloeren van nora Grano, met een grijs gespikkeld dessin.”

Op de eerste etage, waar de lounge, ontvangstkamer en ondersteunende ruimtes gehuisvest zijn, heeft Wital de vloeren geëgaliseerd en er groen linoleum gelegd. Bovendien heeft het bedrijf daar plintstroken in hetzelfde groen aangebracht en op kleur gekit. Het voordeel van deze vloeren is dat ze sterk en onderhoudsvriendelijk zijn. “Het was een behoorlijke klus, die we onder hoge tijdsdruk moesten uitvoeren. Maar omdat we met een team van vaste stoffeerders al vaak voor het ziekenhuis hebben gewerkt, weten we wat we aan elkaar hebben en lukt het altijd”, geeft Altena aan.

Previous page: Nieuws